Δικέφαλος1924.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
του έργου
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
16ης Αυγούστου 2017

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
30ης Ιανουαρίου 2018

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
21ης Αυγούστου 2018

 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920