ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
του έργου
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 19ης Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
9ης Νοεμβρίου 2018

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 9ης Οκτωβρίου 2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
31ης Οκτωβρίου 2018

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 20ης Αυγούστου 2018
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
10ης Σεπτεμβρίου 2018

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της 19ης Ιουλίου 2018
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
21ης Αυγούστου 2018

 

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920